BK GLASS

Logo Unii Europejskiej

Szkło szklarniowe dyfuzyjne

Szklarnia

Jednym z wariantów szkła szklarniowego jest szkło dyfuzyjne. Szkło dyfuzyjne jest modyfikowanym powierzchniowo. Modyfikacja może być wykonana na bazie szkła sodowego typu „FLOAT” lub niskożelazowego typu „LOW IRON”.

Zasadniczą cechą tego rodzaju szkła szklarniowego jest możliwość sterowania intensywnością rozpraszania światła proporcjonalnie do intensywności oświetlenia, przy zapewnieniu bardzo wysokich parametrów zarówno transmisji bezpośredniej światła, jak i hemisferycznej - czyli uśrednionej wartości przechodzenia promieni słonecznych pod różnymi kątami w ciągu doby do wnętrza obiektu szklarniowego. Nasze szkło dyfuzyjne umożliwia dostosowanie stopnia dyfuzji i cienia do potrzeb poszczególnych gatunków roślin i do różnych stref klimatycznych. Ponadto szkło dyfuzyjne , ze względu na zastosowaną morfologię posiada właściwości samoczyszczące (potwierdzone badaniami) oraz większą wytrzymałość mechaniczną i obciążeniową (potwierdzone badaniami).

W ofercie firmy znajdą Państwo dwa typy szkła dyfuzyjnego, wraz z różnymi konfiguracjami parametrów optycznych:

  • Szkło dyfuzyjne
  • Szkło dyfuzyjne kierunkowe

Zalety szkła dyfuzyjnego :

  • Równomierna, nie generująca cienia dystrybucja światła na wszystkich wysokościach pędów roślin;
  • Równomierne doświetlenie dojrzewających owoców;
  • Obniżenie temperatury wewnątrz szklarni w okresie dużego nasłonecznienia (wyeliminowanie stosowania żaluzji, białkowania itd);
  • Redukcja efektu "water stress" roślin poprzez eliminację punktowego przegrzewania roślin, w szczególności sadzonek;
  • Poprawa wydajności pracy personelu wewnątrz obiektu szklarniowego;
  • Do 55% krótszy czas skraplania pary na elewacjach szklarni (ogranicza dystrybucję światła);
  • Możliwość zwiększenia do 12% gęstości nasadzeń i prowadzenia pędów roślin;
  • Wzrost wydajności zbiorów o ok. 10-15%.

Szkło szklarniowe antyrefleksyjne

Szklarnia

Warstwa antyrefleksyjna pokrywająca powierzchnię szkła ma za zadanie zminimalizowanie odbicia światła od powierzchni szkła, a tym samym zwiększenie transmitancji światła słonecznego. Szkło antyrefleksyjne zwiększa transmitancję hemisferyczną (czyli mierzoną dla kątów padania światła w zakresie od 0° do 90°) do 10%. Zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej pozwala na istotne zwiększenie ilości światła wpadającego do szklarni zwłaszcza rano oraz po południu (w tych godzinach Słońce operuje nisko nad widnokręgiem i duża część światła ulega odbiciu od powierzchni szyby). Efektem tego jest wcześniejsze rozpoczęcie procesu fotosyntezy przez rośliny znajdujące się wewnątrz obiektu oraz późniejsze jego zakończenie. Roślina przez dłuższy okres czasu efektywnie wykorzystuje energię Słońca w porównaniu do rośliny rosnącej w tych samych warunkach, ale pod tradycyjnym szkłem. Dodatkową zaletą stosowania powłoki antyrefleksyjnej jest zwiększenie ilości promieniowania ultrafioletowego wewnątrz szklarni, co pozytywnie wpływa na kolor i zdrowie owoców. Efekt jest widoczny szczególnie wtedy, gdy zastosowane zostanie szkło niskożelazowe. Powłoka antyrefleksyjna powoduje również zwiększenie transmitancji w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni. Do obiektu szklarniowego przykrytego takim szkłem dociera więcej energii, co skutkuje zmniejszeniem wydatków na ogrzewanie wiosną oraz jesienią.

Kolejnym, naturalnym obszarem zastosowania szkła antyrefleksyjnego są systemy solarne (kolektory ogrzewające wodę, ogniwa fotowoltaiczne). Zastosowanie pokryć z warstwami antyrefleksyjnymi pozwala na ogrzanie wody do wyższej temperatury niż w tradycyjnym kolektorze, ponadto instalacja zaczyna szybciej efektywnie pracować. Ostatnia właściwość jest niezwykle cenna, ponieważ w południe wszystkie systemy solarne działają poprawnie, niewiele jednak we wczesnych i późnych godzinach, gdy energii brakuje najbardziej. W przypadku ogniw fotowoltaicznych możliwe jest uzyskanie kilku procent więcej energii elektrycznej.

Transmitancja hemisferyczna szkła porytego warstwą antyrefleksyjną, będąca najlepszym odzwierciedleniem parametrów szyby dla całego dnia, przekracza 90%. Oznacza to, że zaledwie mniej niż 10% możliwej do wykorzystania energii słonecznej zostało odbite od powierzchni szyby przykrywającej szklarnię/kolektor/ogniwo fotowoltaiczne. Dla porównania, transmitancja hemisferyczna zwykłego szkła typu float najczęściej stosowanego w uprawie szklarniowej oscyluje wokół wartości 80%.

Szkło szklarniowe dyfuzyjno-antyrefleksyjne

Szklarnia

Szkło dyfuzyjno-antyrefleksyjne jest najdroższym, ale i najbardziej wydajnym rodzajem pokrycia szklarni. Cechuje się ono wszystkimi zaletami szkła dyfuzyjnego oraz antyrefleksyjnego. Połączenie właściwości rozpraszania światła oraz wysokiej transmitancji na skutek zastosowania powłoki antyrefleksyjnej jest najbardziej wskazane w przypadku szkła mocno rozpraszającego, ponieważ powoduje ono nieznaczny spadek transmisji światła.

Szkło dyfuzyjno-antyrefleksyjne jest również rekomendowane do wszystkich krajów, w których poza okresem letnim brakuje światła (większość krajów Europy (w szczególności Europa Środkowa oraz Skandynawia), Kanada, północna część Stanów Zjednoczonych). Jego wysoka efektywność została potwierdzona dla upraw pomidorów oraz ogórków zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej.

Wyższe zbiory oraz lepsze warunki pracy wewnątrz szklarni (ludzie pracują wydajniej dzięki niższej temperaturze oraz braku bezpośredniej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych) powodują, że pomimo wysokiej ceny plantatorzy coraz częściej decydują się na zakup tego rodzaju szkła. Inwestycja w droższe pokrycie szklarni ma stosunkowo krótką stopę zwrotu, rzędu 2-3 lat.

Powłoka antyrefleksyjna może zostać nałożona na dowolny rodzaj szkła dyfuzyjnego, również na szkle hartowanym.

2023 BK Glass,   Polityka prywatności

Projekt i wykonanie: Net Partners