BK GLASS

Logo Unii Europejskiej

Fundusze unijne

Z przyjemnością informujemy, że sukcesem zakończyły się starania BK GLASS Sp. z o.o. o pozyskanie środków z funduszy europejskich na rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz wdrożenie technologii termicznego hartowania szkła o własnościach hydrofilowych z wykorzystaniem metody plazmy niskotemperaturowej.

Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; 3. Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii termicznego hartowania szkła o własnościach hydrofilowych z wykorzystaniem metody plazmy niskotemperaturowej”

Wartość projektu: 22 453 650,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 943 000,00 zł

Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnej technologii termicznego hartowania szkła oraz przetwarzania jego powierzchni do własności hydrofilowych. Celem projektu jest wdrożenie w okresie 34 miesięcy, wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę przy współpracy z podmiotem zewnętrznym. Wdrożeniem zostanie objęta technologia nowego, optymalnego i nowatorskiego procesu obróbki jonowej szkła metodą plazmy niskotemperaturowej wpływająca na jakość procesu hartowania termicznego w piecu hartowniczym. Wdrożenie będzie skutkowało wprowadzeniem do oferty nowych wyrobów i usług o właściwościach hydrofilowych. Wprowadzenie na rynek produktów i usług wytwarzanych w oparciu o technologię termicznego hartowania szkła z wykorzystaniem metody plazmy niskotemperaturowej stwarza nowe możliwości na zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i trwałości obecnie stosowanych rozwiązań bazujących na szkle oraz stwarza nowe możliwości zastosowań.

 

BK GLASS Sp. z o.o.
realizuje projekt
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie: 4.3
Kredyt technologiczny

Tytuł projektu:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii uszlachetniania szkła dwustronnie teksturowanego
pod kątem zastosowań w fotowoltaice”

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BK Glass, który będzie możliwy dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii uszlachetniania szkła dwustronnie teksturowanego (modyfikowanego), które znajdzie zastosowanie w fotowoltaice. Działanie to umożliwi zaoferowanie na rynku nowego produktu, co da możliwość Spółce wejścia na nowy, atrakcyjny rynek producentów szkła do fotowoltaiki i uzyskania na nim dobrej pozycji konkurencyjnej.

2023 BK Glass,   Polityka prywatności

Projekt i wykonanie: Net Partners